HAUKKALAN SÄÄTIÖN II ASIANTUNTIJAFOORUMI

 Lapsille ja nuorille hyvinvointia yhteisvoimin

Foorumin II tarkoitus on jatkaa 30.10.2013 järjestetyssä I Foorumissa  aloitettua keskustelua siitä, miten Keski-Suomessa voidaan vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.  I Foorumi antoi Haukkalan säätiölle kimmokkeen teettää palveluverkkoselvitys otsikolla Lasten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä (kutsun liitteenä). Raportilla on alaotsikko Selvitystyön I vaihe, mikä viittaa tarkoitukseen, että sitä täydennetään II foorumissa käytyjen keskustelujen ja esiin tulevien näkökohtien perusteella.

Foorumiin on kutsuttu I Foorumiin osallistuneet henkilöt sekä muita keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Kategoriat: Tapahtumat