Kauppojen ja palvelujen aukioloaikojen vapauttamisesta on kulunut jo pari vuotta. Miten yritysten johto on reagoinut tähän tilanteeseen? Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkijat selvittivät johtamisen erityiskysymyksiä ja ratkaisumalleja 24/7-työpaikkojen esimiehiltä kahdella toimialalla: kaupan ja palvelujen alalla sekä vuorohoidossa. Tutkimusten mukaan menestyvä yritys pyrkii strategiassaan tasapainoon eri tahojen intressien huomioimisessa.

Social Responsibility Journal -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan esimiehet kokevat työvuorosuunnittelunhaastavaksi, koska siinä joudutaan puntaroimaan mitä oikeudenmukaisuus ja yhdenmukainen kohtelu tarkoittavat käytännössä. Ketkä joutuvat tekemään hankalimmat vuorot, ja kuka hälytetään vapaalta töihin lisätyövoimaksi? Miten työntekijöiden erilaiset perhetilanteet arvotetaan?  Onko lastenhoito etusijalla ikääntyvän sukulaisen hoitoon?

– Moninaisessa työyhteisössä oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen on vaikeaa. Eri ikäisillä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevilla työntekijöillä on omat erityistarpeet ja erilaiset näkemykset oikeudenmukaisuudesta. Toisaalta taitava esimies pystyy myös yhteensovittamaan työntekijöiden erilaisia ja yksilöllisiä tarpeita, Marianne Ekonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta toteaa.

Taloustavoitteet ja hyvinvointi tasapainoon

Tutkimus nostaa esille, kuinka liiketoimintaan perustuvien toimintamallien ohella 24/7-työyhteisöissä tulee pohtia sitä, mitä palvelujen ympärivuorokautinen tuottaminen tarkoittaa työntekijöille, näiden perheille ja laajemmin yhteiskunnassa. Kansainväliset tutkimukset vahvistavat, että menestyvissä 24/7-työpaikoissa johto pyrkii tasapainoon eri tahojen intressien huomioimisessa.

Tutkijaryhmä painottaakin, että myös suomalaisessa yhteiskunnassa on aika lähteä keskustelemaan, millaisin keinoin 24/7 -työelämää voitaisiin rakentaa perheystävällisemmäksi. Tulevaisuudessa palvelujen aukiolojen laajentaminen lisää palvelujen tarvetta myös muilla aloilla – tällöin tasapainon saavuttamisen kannalta olennaisessa osassa ovat työaikalainsäädäntö ja työaikajoustot. Esimerkiksi työaikojen ennustettavuutta lisäävät toimet helpottaisivat lapsiperheitä vuorohoidon järjestämisessä.

– 24/7-yritykset voisivat laatia strategian, jossa huomioivat ne haasteet, joita epätyypillinen ja ennakoimaton työaika tuottaa henkilöstölle ja sidosryhmille sekä laatia toimenpiteitä, joilla minimoidaan näitä haittoja, koostaa professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta. – Keskustelut esimiehen ja työntekijän välillä, selkeät pelisäännöt, tiimien osallisuus ja työyhteisön moninaisuuden tunteminen ja hyödyntäminen ovat tulosten mukaan keinoja saada työaikasuunnittelu toimimaan.

Perheet 24/7-tutkimuksessa olivat mukana JYU, JAMK ja THL. Työsuojelurahaston vuonna 2013-2014 rahoittamassa Take care 24/7-tutkimus toteutettiin JYU:n ja JAMK:in välisenä yhteistyönä.

Lisätietoja:

Professori Anna Rönkä, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, anna.k.ronka@jyu.fi, p. 040-8054891

Yliopettaja, KTT Marianne Ekonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, p. 050 409 8352

Akatemiatutkija, tutkimusjohtaja Mia Tammelin, Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, p. 050 437 7504

Yliopistonlehtori, KT, LTO Leena Turja, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, leena.m.turja@jyu.fi, p. 040-8054035

Lähde: Rönkä, A., Ekonen, M., Tammelin, M. & Turja, L. (2018) Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal. https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2017-0100

Alkuperäinen tiedote Jyväskylän yliopiston sivuilla: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/10/yritysten-on-huomioitava-strategiassaan-myos-perheet-24-7-taloudessa-1 

Kategoriat: Kannanotto