Miksi vanhemmuus kytketään työhön?

Tieto lasten syntyvyyden vähenemisestä kirvoitti mieleeni muistot tutkijanaisten työllistämisestä tutkimushankkeisiin. Oli tavallista, että työsopimuksen solmimisen jälkeen tutkija tuli luokseni ja kertoi, että hänellä olisi henkilökohtaista asiaa. Silloin melkein kysyin: Koska on odotettu syntymä? Kertomus oli sama. Vihdoinkin, kun oli saanut työsuhteen, uskalsi ajatella lapsen saamista. Toistuvat kokemukset saivat pohtimaan vanhemmuuden Lue lisää…

Lapsilta vaaditaan Suomessa aikuisuutta

Lapset ovat erilaisia ja he tarvitsevat yksilöllisesti aikaa kehittyäkseen. Lapsen parasta arvioitaessa on otettava huomioon vanhempien vastuu lapsesta ja tarve lapsen suojeluun ikä- ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Suomi on etenemässä suuntaan, joka vaarantaa lapsuutta ja lapsen kasvurauhaa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siinä esitetään, että 15 Lue lisää…

Viisivuotiaat tarvitsevat leikkiä, eivät esikoulua

Ne Euroopan maat, joissa koulumuotoinen opetus aloitetaan varhain, eivät ole menestyneet Pisa-tutkimuksissa. On ehdotettu, että esikoulu aloitettaisiin jo viisivuotiaana. Lapsen kehityksen kiirehtimiseen tähtäävien suunnitelmien taustalla ovat talouspoliittiset tuottavuustavoitteet. Koulumaisuutta lisättäessä syrjäytetään kasvatusfilosofiset näkemykset, jotka perustuvat ymmärrykseen lapsuuden ominaislaadusta. OECD:n vertailut osoittavat, että Suomessa on vähemmän lapsia varhaiskasvatuksen piirissä kuin vertailumaissa. Lue lisää…

Keski-Suomesta lapsen oikeuksien kärkimaakunta

Tänään 20.11. vietämme kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää maailmanlaajuisesti hyväksytyn lapsen oikeuksien sopimuksen kunniaksi. Se on myös osa Suomen oikeusjärjestystä. Sopimuksen keskeiset yleisperiaatteet ovat lapsen edun ensisijaisuus, syrjimättömyys, jokaisen lapsen oikeus kehitykseen sekä lasten näkemysten kunnioittaminen. Nämä periaatteet ovat myös lasten hyvinvoinnin edellytyksiä. Keski-Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hyvinvointiosaamisen kärkimaakunta vuonna Lue lisää…