Kuntavaalit lähestyvät ja jälleen nousee otsikoihin myös yleinen huoli kansalaisten, erityisesti nuorten, matalasta äänestysinnosta. Viime kuntavaaleissa kaksi kolmasosaa 18–25-vuotiaista äänestäjistä jätti vaalit väliin. Entä nyt, kun edessä ovat suuret muutokset yhteiskunnan rakenteissa? Miten lapsia ja nuoria osallistetaan tulevaisuuden Keski-Suomen rakentamiseen? Ovatko nuoria kiinnostavat teemat tällä kertaa esillä Keski-Suomen kuntavaaliehdokkaiden puheissa ja lupauksissa?

Tulevat lakiuudistukset korostavat kunnan asemaa ja tehtävää paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman yhteisönä. Myös jatkossa kuntien vastuulla ovat koulutoimi, osaaminen ja sivistys, nuorisotoimi, liikunta ja kulttuuri sekä asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Suomi on allekirjoittanut Lasten oikeuksien sopimuksen, joka painottaa monia näkökohtia alle 18-vuotiaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Näitä ovat oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja suojeluun koskien myös kaikkia erityisryhmiä, oikeus osallistua itseä koskevien asioiden käsittelyyn ja tulla kuulluksi sekä oikeus koulutukseen ja itsensä kehittämiseen esimerkiksi kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Haastamme sinut, Keski-Suomen kuntavaaliehdokas, kertomaan mitä valtuutettuna tekisit lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi? Miten aiot kuulla lapsia ja nuoria päätöksenteossa? Miten arvioida ja seurata päätösten lapsivaikutuksia? Mitkä ovat lasten, nuorten ja perheiden kannalta kiperimmät haasteet ja keskeisimmät kehityskohteet kunnassasi? Oletko jo tehnyt jotain lasten ja nuorten parhaaksi?

Jäämme kiinnostuksella seuraamaan, mikä kunta haluaa ja osaa kuulla nuoria ja nousee voittajaksi nuorten äänestysaktiivisuudessa? Tehdään huomisenkin Keski-Suomesta myös kasvavalle sukupolvelle paras paikka!

Päivi Fadjukoff
Keski-Suomen lapsiohjelman valmistelija, Haukkalan säätiö

Lea Pulkkinen
Hallituksen puheenjohtaja, Haukkalan säätiö

Karla Karmala
Puheenjohtaja, Nuorten Ääni Keski-Suomessa

Eeva-Liisa Tilkanen
Toiminnanjohtaja, Nuorten Keski-Suomi ry

Maria Kaisa Aula
Puheenjohtaja, Nuorten Keski-Suomi ry