8.6.2022 pidetyssä foorumissa tarkasteltiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä tutkimuksen, koulutuksen, kehittäminen ja innovoinnin keinoin. Foorumissa huomiotiin laajemman yhteistyöalueen, kuntien ja järjestötoimijoiden osuus. Lisäksi tilaisuudessa päivitettiin Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-toiminta) valmistelun ajankohtainen tilanne.

Hyvinvointialueen TKKI-yksikön mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä (pdf)
Anneli Kuusinen-Laukkala, LT, oyl, palveluesimies, Tutkimus-, tieto- ja koulutuspalvelut sekä Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Sosiaalialan osaamiskeskus siltana tutkimuksen ja asiakastyön välillä (pdf)
Sointu Möller, YTLKeski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja

Sosiaalityön VTR-rahoitus tutkimuksen ja kehittämisen mahdollistajana – Näkökulmia LATU -hankkeesta (Lapsen tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä) (pdf)
Johanna Moilanen, Yliopistonlehtori, YTT, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, Haukkalan säätiön hallituksen jäsen ja sihteeri

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT) näköaloja monialaisen TKKI-toiminnan edistämiseen (pdf)
Ilona Luoma, Professori, ylilääkäri, Lastenpsykiatrian palvelulinja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Osaamis- ja tukikeskus -hankkeen tilanne (pdf)
Tarja Saharinen, Projektikoordinaattori, TtT, Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT-hanke), Itä- ja Keski-Suomen alue