Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kutsuivat koolle Lapsifoorumin 19.1.2016. Siinä pohdittiin, olisiko maakunnalliselle lapsistrategialle tarvetta Keski-Suomessa ja millainen se voisi olla. Laajapohjainen foorumi piti aloitetta tarpeellisena. Tavoitteeksi asetettiin, että

Keski-Suomi tullaan tuntemaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana.

Mietittäessä, mikä taho voisi ottaa vastuun lapsistrategian laatimisesta, Haukkalan säätiö ilmoittautui halukkaaksi edistämään sitä.

Keski-Suomen maakuntajohtaja Tapani Mattila ja Keski-Suomen liiton edustajat ilmaisivat tukensa hankkeelle, joskin toivoivat, että käytettäisiin nimitystä lapsiohjelma eikä lapsistrategia. Tällöin lapsistrategia ei olisi erillinen kokonaisuus, vaan tärkeä osa Keski-Suomen maakuntastrategiaa. Nämä käsitteet ovat kuluneina vuosina kulkeneet asiapapereissa ja keskusteluissa jossakin määrin rinnakkain.

Lapsiohjelmatyö ajoittui samaan aikaan kuin vuonna 2016 käynnistetty Sipilän hallituksen valtakunnallinen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Sen neljästä kehittämiskokonaisuudesta yksi koski toimintakulttuurin muutosta lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistavaksi. Kärkihanke toteutettiin kaikissa maakunnissa, jotka saivat valita painoalueensa kehittämiskokonaisuuksista. Keski-Suomi otti mukaan kaikki neljä aluetta. Haukkalan säätiön ehdotus Keski-Suomen lapsistrategian laatimisesta sisällytettiin Keski-Suomen LAPE-hanketta koskevaan rahoitushakemukseen, koska se sopi tavoitteeseen palvelujen toimintakulttuurin muuttamisesta.

Hallituksen kärkihanke vei eteenpäin Haukkalan säätiön lapsiohjelmatyötä vuosina 2017-2018. Sitä kautta saatu rahoitus antoi mahdollisuuden palkata Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri, dosentti Päivi Fadjukoff valmistelemaan lapsiohjelmaa. Keski-Suomen liitto tarjosi kevätlauden 2017 ajaksi toiminnalle tilat ja niiden myötä erinomaisen sijainnin sekä toiminta- ja verkottumismahdollisuuksia.

Haukkalan säätiö järjesti vuosittaisia seminaarejaan ja asiantuntijafoorumeitaan tukemaan lapsiohjelman valmistelutyötä erilaisten näkökulmien esiin saamiseksi. Se aloitti myös näkyvän toiminnan lapsiystävällisen toimintakulttuurin edistämiseksi yritystoiminnan piirissä ja mediassa ja toteuttamalla kampanjan 101 lapsitekoa.