Matthes, M., Pulkkinen, L., Clouder, C., & Heys, B. (Eds.) (2018). Improving the quality of childhood in Europe. Vol. 7. Brussels: The Alliance for Childhood European Network  Foundation. Artikkelit (14) saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Fadjukoff, P. (2018) Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle! Edelläkävijänä Keski-Suomen ihmislähtöisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Saatavana: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59284/978-951-39-7494-7.pdf

Pulkkinen, L. (2018). Kohti yhteistä lapsikäsitystä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 12. Helsinki: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2018:1. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_netti_SU.pdf

Rönkä, A., Ekonen, M., Tammelin, M., & Turja, L. (2018). Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal, 14 (3), 670-684. doi:10.1108/SRJ-06-2017-0100 Open access

Rönkä, A., Malinen, K., Metsäpelto, R.-L., Laakso, M.-L., Sevón, E., & Verhoef-van Dorp, M. (2017). Parental working time patterns and children’s socioemotional wellbeing: Comparing working parents in Finland, the United Kingdom, and the Netherlands. Children and Youth Services Review, 76, 133-141. doi:10.1016/j.childyouth.2017.02.036 Open access

Rönkä, A., Malinen, K., Sevón, E., Metsäpelto, R.-L., & May, V. (2017). Positive parenting and parenting stress among working mothers in Finland, the UK and the Netherlands: Do working time patterns matter? Journal of Comparative Family Studies, 48 (2), 175-196.

Sevón, E., Rönkä, A., Räikkönen, E., & Laitinen, N. (2017). Daily rhythms of young children in the 24/7 economy: A comparison of children in day care and day and night care. Childhood, 24 (4), 453-469. doi:10.1177/0907568217704048 Open access

Tammelin, M., Malinen, K., Rönkä, A., & Verhoef, M. (2017). Work Schedules and Work–Family Conflict Among Dual Earners in Finland, the Netherlands, and the United Kingdom. Journal of Family Issues, 38 (1), 3-24. doi:10.1177/0192513X15585810 Open access

Pulkkinen, L. (2017). Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged. (Yhteistyössä Katja Kokon kanssa). Lontoo: Routledge.

Pulkkinen, L. (2016). An inspiring school day: An effort to transform research findings into policy. In M. Matthes, L. Pulkkinen, B. Heys, C. Clouder, & L. M. Pinto (Eds.), Improving the quality of childhood in Europe, Vol. 6 (pp. 52-69). Brussels, Belgium: Alliance for Childhood European Network. Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Laakso, M.-L., & Rönkä, A. (2016). Työelämän muutokset valuvat lasten arkeen. Ruusupuiston uutiset. Retrieved from https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-1/tyoelaman-muutoks… Open access

Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Rönkä, A., & Roeters, A. (2016). Childcare and parental work schedules: a comparison of childcare arrangements among Finnish, British and Dutch dual-earner families. Community, Work and Family, 19 (3), 261-280. doi:10.1080/13668803.2015.1024609

Pulkkinen, L. (2015). Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:6. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-341-5

Metsäpelto, R.-L., Laakso, M.-L., & Rönkä, A. (2015). Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa. Yhteiskuntapolitiikka, 80 (1), 5-18. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502121583

Kekkonen, M., Rönkä, A., Laakso, M.-L., Tammelin, M., & Malinen, K. (2014). Lapsiperheet 24/7 -taloudessa. In J. Lammi-Taskula, & S. Karvonen (Eds.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (pp. 52-70). Teema / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 21. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pulkkinen, L. & Metsäpelto, R-L. (2014). Kerhotoiminta tukee oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä ja koulusuoriutumista. NMI – Bulletin, 24 (3), 31-43.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014. Eriarvoistuva lapsuus. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3.

Pulkkinen, L. (2013). Goals for the Decade of Childhood 2012-2022 based on ten pillars of a good childhood: a Finnish perspective. In B. Heys, M. Matthes, & P. Sullivan (Eds.). Improving the quality of childhood in Europe 2013 ( Vol. 4, pp. 158-171). East Sussex, UK: ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education). Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications