Haukkalan säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monialaista asiantuntemusta.

Haukkalan säätiön hallitus v. 2021 – 2023

Puheenjohtaja: Kimmo Jokinen (2022-), perhetutkimuksen professori, Jyväskylän yliopisto

Jäsenet:

Varapuheenjohtaja: Päivi Kalilainen (2018-), perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
Päivi Fadjukoff (2016-), erityisasiantuntija, Jyväskylän yliopisto
Jari Ketola (2021-), toiminnanjohtaja, Pesäpuu ry
Sami Lahti (2021-), perusopetuksen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
Laura Paananen (2021-), lastenpsykiatrian erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Lea Pulkkinen (2013-), psykologian professori emerita, Jyväskylän yliopisto
Anna Rönkä  (2013-), kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Hallituksen sihteeri: Johanna Moilanen (2021-), sosiaalityön yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto (jäsen vuodesta 2018)

Taloudenhoitaja: Pirjo Kuukkanen (2020-), Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry, Jyväskylä
Projektisihteeri: Sivi Talvensola (2016-)

Hallituksen aiemmat puheenjohtajat:
Vuosina 2013 – 2020 Lea Pulkkinen, psykologian professori emerita, Jyväskylän yliopisto
Vuonna 2021 Anna Rönkä, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Hallituksen aiemmat sihteerit:
Vuosina 2016-2021 Päivi Fadjukoff, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Vuosina 2013-2016 Minna Torppa, dosentti, Jyväskylän yliopisto