Haukkalan säätiö järjestää avoimia ja ilmaisia seminaaritilaisuuksia, joissa nostetaan esiin vierailuluentojen tukemana ajankohtaisia lasten elämään liittyviä kysymyksiä. Useiden seminaarien teemoja on syvennetty Haukkalan säätiön järjestämissä foorumeissa, joista on laadittu yhteenvetoja.

Ensimmäinen seminaari järjestettiin aiheesta: Lapsen oikeus tulla kuulluksi, koska YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisessa lapsen kuulemisessa häntä itseään koskevissa asioissa oli käytännössä havaittu monia pulmia. Pääpuhujaksi kutsuttiin professori Maria Herczog, joka on ollut Eurochild-organisaation puheenjohtaja ja toiminut YK:n Lapsen Oikeuksien komitean jäsenenä. Hänen tehtäviinsä kuului Suomen tilanteen raportointi komitealle.

Lapsen oikeus tulla kuulluksi –seminaari, 2015
Kutsu
Esitykset
Tallenteet

Toisen seminaarin aiheeksi otettiin varhaiskasvatus, joka oli ajankohtainen teema erilaisten varhaiskasvatusta koskevien muutospaineiden takia. Pääpuhujaksi kutsuttiin Lontoosta Professori Mathias Urban, joka oli tuolloin Roehamptonin yliopiston varhaislapsuuden tutkimuskeskuksen johtaja ja kansainvälisen varhaiskasvatusta koskevan järjestön puheenjohtaja.

Varhaiskasvatus käännekohdassa? –seminaari, 2016
Kutsu
Esitykset
Tallenteet

Kolmas seminaari järjestettiin Helsingissä kansainvälisenä seminaarina For the Best of the Child the Alliance for Childhood European Network Groupin  kanssa. Seminaarissa puhui Allianssin puheenjohtaja Michiel Matthes ja useiden jäsenorganisaatioiden edustajat. Suomesta puhujina olivat kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja hallituksen kärkihankkeen ’Lasten ja perheen palvelujen muutosohjelma’ ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Lapsen parhaaksi –seminaari, 2017
Kutsu
Esitykset
Yhteenveto

Neljäs seminaari järjestettiin Niilo Mäki –säätiön järjestämän Hyvä alku- messutapahtuman  yhteydessä otsikolla Onko meillä malttia sijoittaa lapsuuteen? Seminaariin kutsuttiin Keski-Suomen virkamiesjohtoa ja toimialajohtajia, maakunta- ja kuntatason poliittisia päättäjiä, luottamushenkilöitä sekä tutkimuksen ja koulutuksen edustajia. Seminaarissa keskusteltiin lapsiohjelman visioista ja niiden toteuttamista edistävistä strategioista kunnissa, maakunnassa ja koko Suomessa. Seminaari antoi tukea Keski-Suomen lapsiohjelman laatimiselle.

Onko meillä malttia sijoittaa lapsuuteen? –seminaari, 2018
Kutsu
Esitykset

Viidennen seminaarin kohteena olivat varhaisnuoret, joihin kohdistuu paljon odotuksia ja paineita. Seminaarissa tätä ikäkautta käsiteltiin monista näkökulmista. Se järjestettiin 27.9.2019.

Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä: Ymmärrämmekö 13 -17-vuotiaita, 2019
Kutsu
Esitykset

Kuudenneen seminaarin aiheena oli vanhemmuuden ja vanhempien tukeminen koronapandemian pitkityttyä. Webinaari järjestettiin 16.9.2021.

Vanhempana NYT – Vanhemmuuden tukemisen tarve koronapandemian jälkeisessä Suomessa, 2021
Kutsu
Esitykset

Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien, 2022
Kutsu
Esitykset