Tarkoituksensa ja visionsa toteuttamiseksi Haukkalan säätiö toimii useilla tavoilla, kuten järjestämällä vuosittaisia seminaareja ja foorumeja, tekemällä kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, julkaisutoiminnalla, joka tähtää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, ja palkitsemalla väitöskirjojen tekijöitä tutkimuksesta, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita.

Haukkalan säätiö pyrkii rakentamaan Keski-Suomeen toimintaympäristöä, jossa eri alojen asiantuntijat pääsevät verkottumaan keskenään yli toimialarajojen. Se pyrkii olemaan ketterä organisaatio, joka nostaa esiin ajankohtaisia, katveeseen jääneitä ongelmia.

Ensimmäiseksi laajemmaksi tehtäväkseen Haukkalan säätiö otti lapsi- ja perhepalvelujen käyttäjien tukemisen Jyväskylää koskevan palveluverkkoselvityksen laatimisella, joka valmistui 2015. Sen valmistelua tuettiin foorumin järjestämisellä.

Toisena suurena tehtävänä on ollut Keski-Suomen lapsiohjelman valmistelu.

Vuosittainen toiminta käy ilmi toimintakertomuksista.