Haukkalan säätiö järjestää vuosittain:

  • seminaaritilaisuuksia, joissa nostetaan esiin vierailuluentojen tukemana ajankohtaisia lasten elämään liittyviä kysymyksiä, sekä
  • asiantuntijafoorumeja, joissa seminaarien teemoja syvennetään keskustelemalla käytännön toimintaan osallistuvien keskisuomalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Säätiö osallistuu kansainväliseen toimintaan erityisesti Brysselistä käsin johdetun the Alliance for Childhood European Network Groupin puitteissa.

Haukkalan säätiö myöntää joka toinen vuosi järjestettävien Perhetutkimuksen päivien yhteydessä palkinnon väitöskirjalle, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita.

Säätiö on vuonna 2016 ottanut tavoitteekseen Keski-Suomen lapsiohjelman laatimisen, mitä se on toteuttanut Sipilän hallituksen kärkihankkeen Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan (LAPE) sisältyvän Keski-Suomen LAPE-hankkeen osana.

Säätiö toimii yhteistyössä yliopiston, järjestöjen ja muiden säätiöiden kanssa antamalla asiantuntijatukea. Haukkalan säätiön pj on toiminut Niilo Mäki säätiön valtuuskunnan pj:na (2016-) ja hallituksen sihteeri Niilo Mäki Instituutin hallituksen pj:na (2017-).

Säätiö edistää julkaisutoimintaa julkaisemalla muistioita ja kannanottoja, pyrkien yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, sekä tieteellisiä julkaisuja hallitusten jäsenten toiminnan kautta.