Haukkalan säätiön ja Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n alustus- ja keskustelutilaisuus
Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien
20.9.2022 klo 18-20
Esitykset

7.2.2022 järjestetyssä Lea Pulkkisen kirjan Lapsen hyvinvointi alkaa kodista – julkistamistilaisuudessa keskusteltiin, mitä on hyvä lapsuus? Mikä on kodin merkitys lapsen kasvulle, ja miten sitä tuetaan vai tuetaanko? Onko kodin merkitys jäänyt liiaksi varjoon keskustelussa, jossa on korostettu lähinnä julkisen kasvatuksen merkitystä? Mitkä ovat kodin ja muiden kasvatustahojen, kuten koulun, roolijaot? Entä, millaista tukea kasvatuksessa kaivataan eri tahojen välillä? Katso tallenne julkistamistilaisuudesta

Yhteiskuntapolitiikka YP 5-6/2021: Asiantuntijat pohtivat korona-ajan kotia

Haukkalan säätiön webinaari
Vanhempana NYT – Vanhemmuuden tukemisen tarve koronapandemian jälkeisessä Suomessa
16.9.2021 klo 13 – 16
Esitykset
Keskisuomalainen Vieraskynäartikkeli 14.2.2021: Lapsia ja nuoria pitää kuunnella herkällä korvalla

Tiedote 3.2.2021: Pieniä tekoja nuorten hyvinvoinnin tueksi

Lea Pulkkisen väitöskirjapalkinto Noora Heiskaselle — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Haukkalan säätiön VII asiantuntijafoorumi
Korona-ajan koti lapsen kannalta – miten tukitoimissa on onnistuttu ja mitä tehtäisiin toisin?
2.12.2020 klo 13-16 webinaarina
Asiantuntijafoorumissa 2.12. avataan ovi korona-ajan kotiin — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Nuorten elämä ja mieli kuntoon! Tarjolla 3000 euroa ratkaisuidealle nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden tukemiseksi

Haukkalan säätiö osallistui Sitran kutsusta  Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, jonka kärkenä ovat erityisesti nuorten elämänhallinta ja mielenterveys. Hyvinvointihaasteellaan Sitra haluaa innostaa kaupunkiseutuja yhdessä innovoimaan ratkaisuja suomalaisten hyvinvointia kuormittaviin ongelmiin sekä kehittämään hyvinvointiekosysteemejä. Laajassa yhteistyössä Jyväskylän seudun nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ideoimamme hanke valittiin Sitran hyvinvointipilotiksi, joka toteutettiin Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän toimijoiden yhteistyönä ja Haukkalan säätiön hallinnoimana.

Ratkottavia pulmia etsittiin avoimen verkkokeskustelun kautta. Keskustelussa esiinnousseista aiheista muodostettuihin pulmiin ideoitiin ratkaisuja Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämispäivässä. Ratkaisujen raportteihin voi tutustua täältä.

MATERIAALI: Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä – Ymmärrämmekö 13−17-vuotiaita?
Haukkalan säätiö kutsui nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, tutkijoita, vanhempia ja opiskelijoita avoimeen asiantuntijaseminaariin perjantaina 27.9.2019 klo 12−16. Tutustu esityksiin tältä sivulta

Keski-Suomi lapsistrategiatyön edelläkävijänä: lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan
Haukkalan säätiö on edistänyt Jyväskylässä järjestetyssä Lapsifoorumissa 2016 asetettua tavoitetta, että Keski-Suomi tullaan vuonna 2025 tuntemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Lea Pulkkisen ja Päivi Fadjukoffin julkaisu ”Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan” on saatavilla täältä.

Poster in English (pdf)