Haukkalan säätiön toiminta perustuu strategian mukaisesti tutkimuslähtöisyyteen ja laajaan kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Kukin Haukkalan säätiön hallituksen jäsen on verkottunut omalla alallaan kansainvälisesti ja edistää osaltaan Haukkalan säätiön yhteisiä tavoitteita. Säätiö itsessään on myös kansainvälisesti verkottunut.

Haukkalan säätiö kutsuttiin vuonna 2013 jäseneksi Brysselistä käsin johdettuun lapsuuden laatua edistävään verkostoon The Alliance for Childhood, European Network Group (AFC-ENG), www.allianceforchildhood.eu (ks. myös Haukkalan säätiön englanninkieliset kotisivut). Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtaja kutsuttiin AFC-ENGin hallituksen jäseneksi 2015.

Osallistuminen Allianssin toimintaan antaa virikkeitä ja kansainvälisiä yhteyksiä säätiön toiminnalle.

Verkosto järjestää Euroopan parlamenttitalossa Brysselissä vuosittain useita esitelmätilaisuuksia jostakin lapsuuden laatua koskettavasta aiheesta. Tilaisuuden isäntänä/emäntänä toimii joku Euroopan Parlamentin jäsen. Haukkalan säätiön piiristä tehtyjen aloitteiden ansiosta esitelmätilaisuuksien suomalaisina emäntinä/isäntinä ovat toimineet Anneli Jäätteenmäki, Henna Virkkunen, Hannu Takkula ja suomalaisina esitelmöitsijöinä Maria-Kaisa Aula, Heikki Lyytinen, Lea Pulkkinen, Irmeli Halinen ja Eeva Anttila.

Allianssi julkaisee esitelmiin ja kutsuttuihin artikkeleihin pohjautuen kirjasarjaa: Improving the Quality of Childhood in Europe. Lea Pulkkinen on osallistunut kirjasarjan toimittamiseen vuodesta 2014 lähtien (volyymit 5 – 7) ja julkaissut artikkeleita myös volyymeissa 3 ja 4.

Kirjasarjan artikkelit on vapaasti ladattavissa sivulta www.allianceforchildhood.eu/publications