Haukkalan säätiön järjestämän seminaarin (30.9.2016) kutsuttuna luennoitsijana esiintynyt professori Mathias Urban on lähettänyt puheenjohtajalle 7.12.2016 kirjelmän, joka löytyy Haukkalan säätiön kotisivuilta. Se koskee huolta amerikkalaisen kasvatusalan liiketoiminnan (Pearson) vaikutuksista lasten opetukseen ja kasvatukseen ja aikeista ulottaa PISA-vertailut varhaiskasvatukseen.  Hän esittää monia näkökohtia siihen, miksi standardoituja testejä ei pidä käyttää varhaiskasvatuksessa. Hänen kirjelmässään, jonka hänen taustaorganisaationsa the International ’Reconceptualising Early Education’ movement on lähettänyt OECD:n viranomaisille ja pannut laajaan jakooni, mainitaan Haukkalan säätiön seminaari varhaiskasvatuksen hyväksi.

Kategoriat: Esitelmät