Lapsen hyvinvointi alkaa kodista – julkistamistilaisuus

7.2.2022 järjestetyssä Lea Pulkkisen kirjan Lapsen hyvinvointi alkaa kodista – julkistamistilaisuudessa keskusteltiin, mitä on hyvä lapsuus? Mikä on kodin merkitys lapsen kasvulle, ja miten sitä tuetaan vai tuetaanko? Onko kodin merkitys jäänyt liiaksi varjoon keskustelussa, jossa on korostettu lähinnä julkisen kasvatuksen merkitystä? Mitkä ovat kodin ja muiden kasvatustahojen, kuten koulun, roolijaot? Entä, Lue lisää…

Haukkalan säätiön webinaari

Vanhempana NYT – Vanhemmuuden tukemisen tarve koronapandemian jälkeisessä Suomessa16.9.2021 klo 13 – 16EsityksetPandemia muutti vanhemmuuden tukemisen tarpeita – Vanhempana Nyt -seminaarissa etsitään ratkaisuja — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi) Keskisuomalainen Vieraskynäartikkeli 14.2.2021: Lapsia ja nuoria pitää kuunnella herkällä korvalla Tiedote 3.2.2021: Pieniä tekoja nuorten hyvinvoinnin tueksi Lea Pulkkisen väitöskirjapalkinto Noora Heiskaselle — Lue lisää…

Nuorten elämä ja mieli kuntoon! Tarjolla 3000 euroa ratkaisuidealle nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden tukemiseksi

Haukkalan säätiö osallistui Sitran kutsusta  Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, jonka kärkenä ovat erityisesti nuorten elämänhallinta ja mielenterveys. Hyvinvointihaasteellaan Sitra haluaa innostaa kaupunkiseutuja yhdessä innovoimaan ratkaisuja suomalaisten hyvinvointia kuormittaviin ongelmiin sekä kehittämään hyvinvointiekosysteemejä. Laajassa yhteistyössä Jyväskylän seudun nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ideoimamme hanke valittiin Sitran hyvinvointipilotiksi, joka toteutettiin Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän toimijoiden yhteistyönä ja Haukkalan säätiön hallinnoimana. Lue lisää…

Keski-Suomi lapsistrategiatyön edelläkävijänä: lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan

Haukkalan säätiö on edistänyt Jyväskylässä järjestetyssä Lapsifoorumissa 2016 asetettua tavoitetta, että Keski-Suomi tullaan vuonna 2025 tuntemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Lea Pulkkisen ja Päivi Fadjukoffin julkaisu ”Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan” on saatavilla täältä.

Lapsia ja nuoria pitää kuunnella herkällä korvalla

Vieraskynäartikkeli Keskisuomalainen 14.2.2021 Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset jäävät kauaksi kärjestä, kun on kysymys hyvän mielen (onnellisuuden) kokemuksista tai vanhempana jaksamisesta. Näin on, vaikka suomalaiset arvioivat elämänsä hyväksi, koska luottavat viranomaisiin ja läheisiinsä tuen antajina. Mielen hyvinvointia nakertaa globaali kilpailu suoritusodotuksineen ja itsekeskeisine arvioineen. Vanhempien uupumus puolestaan heijastuu lasten hyvinvointikokemuksiin. Vuonna 2013 Lue lisää…

Kotikasvatus vaikuttaa siihen, miten lapset pärjäävät elämässään

Lapsesta keski-ikään jatkuneen samojen henkilöiden seurantatutkimuksemme perusteella voin yhtyä professori Plominin käsitykseen (HS 19.8.19) siitä, että vanhempien ammattiasemalla ja perheen taloudellisella tilanteella on vähemmän merkitystä lasten tulevan tulotason kannalta kuin mitä julkisuudessa usein oletetaan. Myös ihmisten temperamenttipohjaiset piirteet, kuten ulospäin suuntautuvuus tai vetäytyvyys, joilla on vahva geneettinen tausta, ovat kasvuoloista Lue lisää…

KUTSU JA OHJELMA: Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä

Haukkalan säätiö kutsuu nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, tutkijoita, vanhempia ja opiskelijoita avoimeen asiantuntijaseminaariin Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä Ymmärrämmekö 13−17-vuotiaita? Aika: perjantaina 27.9.2019 klo 12−16 Paikka: Jyväskylän yliopisto, päärakennuksen juhlasali C1 Tulostettava ohjelma (pdf) Puheenjohtajana Päivi Fadjukoff, dosentti, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri 12:00   Avaus: Mitä varhaisnuorilta odotetaan? Lea Pulkkinen, professori, Haukkalan säätiön Lue lisää…