Keski-Suomessa on tehty työtä lapsiystävällisen maakunnan eteen jo yli kymmenen vuotta. Nyt työn pohjalta halutaan luoda maakunnalle oma lapsiohjelma. Myös sote- ja maakuntauudistus tekee asiasta ajankohtaisen. Palvelurakenteen muuttuminen on tilaisuus nostaa lapset ja nuoret mukaan kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon – omalla tavallaan ja omalla tasollaan.

Lapsiohjelman kokoajana toimii dosentti Päivi Fadjukoff Haukkalan säätiöstä. Hän työskentelee Keski-Suomen liiton toimistossa.

”Kaikki ymmärtävät, että lapsissa on tulevaisuus. Mutta kun suunnittelemme tulevaisuutta, välillä unohtuu, että lopulta kyse on lapsista. Toivon, että lapset huomioidaan kaikessa tulevaisuustyössämme,” Fadjukoff kertoo.

Millainen on lapselle hyvä maakunta?

”Lapselle hyvä on usein kaikille ihmisille hyvä. Lapsiystävällisessä maakunnassa kaikki, mukaan lukien lapset, tulevat kuulluiksi. Toisaalta lapset ovat erityinen ryhmä. Lapsen pitää myös saada olla suojassa aikuisten murheilta”, Päivi Fadjukoff kertoo. ”Eri puolilla Keski-Suomea tehdään aktiivista työtä lasten hyväksi ja Jyväskylän yliopistossa on vankka alan tutkimusosaaminen. Tavoitteemme on tehdä näitä vahvuuksiamme näkyväksi ja auttaa hyviä uudistuksia eteenpäin. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi voisi olla koko maakunnan yhdistävä asia ja sen tunnustekijä.”

Keski-Suomen lapsiohjelma liittyy sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan hallituksen kärkihankkeeseen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma”, joka tähtää palveluiden kokonaisvaltaiseen, lapsi- ja perhelähtöiseen uudistukseen. Sen päätoteuttaja Keski-Suomessa on Jyväskylän kaupunki ja mukana ovat kaikki Keski-Suomen kunnat sekä järjestöjä. 

Lisäksi lapsiohjelma kytkeytyy opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimiin kärkihankkeisiin ”Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille” ja ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset palvelut”. Päivi Fadjukoff

Lisätietoja:

Päivi Fadjukoff
paivi.fadjukoff@jyu.fi
p. 050 5181410

 Kuvassa Päivi Fadjukoff

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Keski-Suomen Liiton sivuilla 13.2.2017

Kategoriat: Artikkeli