Lapsen oikeus tulla kuulluksi -seminaari

Ajankohta: Perjantai 25.9.2015

Paikka: MaA 103, Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen Kampus

Osanottajat: Eri ammateissa toimivat asiasta kiinnostuneet ja eri alojen opiskelijat

Osanottomaksu: Ei osanottomaksua

Järjestäjät: Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskus ja Haukkalan säätiö

Kieli: Ennen lounasta englanti, lounaan jälkeen suomi

Ilmoittautuminen perjantaihin18.9.2015 mennessä: minna.p.torppa@jyu.fi.  Kerro ilmoittautuessasi pääaineesi, jos olet opiskelija, sekä muussa tapauksessa paikkakunta ja taho jota edustat.

Ohjelma

Puheenjohtaja: Haukkalan säätiön pj. Lea Pulkkinen

10.00-10.10  Avaus

Vararehtori Helena Rasku-Puttonen

10.10-11.00   Why and how to listen to children? A child rights perspective

Professori Maria Herczog, Toiminut YK:n Lapsen Oikeuksien komitean jäsenenä

11.00-11.50 Lapsiasiavaltuutetun (edellisen ja nykyisen) Maria Kaisa Aulan ja Tuomas Kurttilan kommentit prof. Herczogin puheenvuoroon sekä keskustelua

11.50-12.50   Lounastauko (omakustanteinen)

12.50-13.10  Sijaisperheen näkökulma

13.10-13.45  Lapsioikeusjuristin näkökulma

Suvianna Hakalehto-Wainio, oikeustieteen apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

13.45-14.20 Sosiaalityöntekijän näkökulma

Johanna Hietamäki, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

14.20-14.50   Kahvitauko

14.50-15.25 Lastenpsykiatrin näkökulma

Andre Sourander, lastenpsykiatrian professori, Turun yliopisto:

15.25-16.00 Lapsen kuuleminen – tunnetason ulottuvuuksia

Virpi Lahtiharju, lastenpsykiatrian psykologi, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

16.00-16.50  Paneelikeskustelu: Miten ryhdytään edistämään lapsen oikeuksia koskevan moniammatillisen koulutuksen järjestämistä?

Puheenjohtajana. perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen, osanottajina ohjelmassa                     mainitut henkilöt

16.50-17.00 Johtopäätökset ja tilaisuuden päättäminen

Professori Lea Pulkkinen

Aineistoa tutustuttavaksi seminaariin osallistuville:

Professor Maria Herczog on raportoinut YK:n lapsen oikeuksien komitealle Suomen tilanteesta. Komitean palaute Suomen tilanteesta on ladattavissa osoitteesta: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=82628&GUID=08815486-C2F7-4348-A1DC-0985FA9542EC

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on ladattavissa osoitteesta:

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan

Virve-Maria de Godzinsky on tutkinut lasten kuulemista oikeusprosesseissa ja todennut alle 12-vuotiaiden kuulemisen olevan hyvin vähäistä. Tälle ei ole perusteita Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa.  Tutkimusjulkaisu on:

de Godzinsky, V-M. (2014). Lapsen etu ja osallisuus hallinto-oikeuksien päätöksissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja no 267. Ladattavissa osoitteesta:

http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/JlJpo1bAP/267_de_Godzinsky.pdf

Lea Pulkkinen on tehnyt opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun kutsumana selvityshenkilönä selvityksen koulupäivän uudistamisesta siten, että koulupäivään sisällytettäisiin kerhotoimintaa ja aamu- ja iltapäivätoiminta kytkettäisiin koulupäivän kokonaisuuteen. Raportissa käsitellään lapsen oikeuksia muun muassa osallistumisoikeuden näkökulmasta. Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi on ladattavissa osoitteesta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/koulupaiva.html

Kategoriat: Tapahtumat