Toimintakulttuuri käännekohdassa:
Miten kehittää lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria Keski-Suomessa?

 hyppynaru

Ajankohta: 30.11.2016 klo 12.00–16.00
Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä
Järjestäjä: Haukkalan säätiö (www.haukkalansaatio.com)

Foorumin IV tarkoitus
Foorumin IV tavoitteena on pohtia, miten lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria voidaan rakentaa ja tukea niin kotona kuin eri palveluissa ja toimintakentillä (esim. päivähoito, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, harrastustoiminta ja kaupunkisuunnittelu); mitä mahdollisuuksia ja uhkia maakuntauudistuksessa kuntien vastuulle jääviin lasten ja perheiden palveluihin sisältyy; ja kuinka moninaiset perheet voidaan ottaa huomioon uudistuksessa.

Keskustelu pohjautuu Haukkalan säätiön 30.9. järjestämään Varhaiskasvatus käännekohdassa? -seminaariin sekä lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman toteuttamiseen Keski-Suomessa.

Foorumiin on kutsuttu aikaisempiin foorumeihin osallistuneet henkilöt sekä muita keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Taustaa
Haukkalan säätiö perustettiin keväällä 2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n toiminta lakkasi tehtävien siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Haukkalan säätiö toimii sääntöjen 2. pykälän perusteella seuraavin tavoittein:

Säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiö on aloittanut toimintansa edistämällä yhteistoimintaa ja verkostoitumista lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi toimivien henkilöiden kesken. Verkoston rakentaminen ja ylläpito vaativat toimijaa ja resursseja, joita Haukkalan säätiö on omalta osaltaan valmis tarjoamaan.

Foorumin IV työtapa
Foorum IV sisältää kolme alustusta, joiden pohjalta käydään keskustelua pienryhmissä. Näissä keskusteluissa pyritään konkreetteihin toimenpide-ehdotuksiin ja yhteistyön edistämiseen. Ryhmien vetäjinä toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet, jotka kirjaavat keskustelujen pääkohdat ylös. Koonnit toimitetaan tiedoksi maakunnan LAPE-työryhmälle lasten ja perhepalvelujen kehittämisen tueksi. Pääkohtia käsitellään myös säätiön hallituksessa suunniteltaessa säätiön ensi vuoden toimintaa.

Lisätietoa LAPE-ohjelmasta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Ilmoittautuminen maanantaihin 21.11.2016. mennessä osoitteeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/2635DF857714F19E.par  

Osallistuminen on maksuton. Lisätietoja Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi

Kutsu Haukkalan Forum IV (pdf)

Kategoriat: Tapahtumat